Polityka Cookies

Niniejsza Polityka w sprawie Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

 • Administrator – operator Serwisu zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujący do nich dostęp. Operatorem serwisu jest Hadrian Pawlak „Agencja Reklamowa Media Essence Hadrian Pawlak” z siedzibą pod adresem na ul. Złota 4, 62-800 Kalisz, NIP: 618-196-68-43, REGON: 300932591.
 • Użytkownik ma możliwość kontaktu z Administratorem 
  a) telefonicznego – pod numerem telefonu +48 62 598 47 77 oraz +48 796 665 355 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia według stawek Twojego Operatora).
  b) drogą wiadomości e-mail – biuro@mediaessence.pl.
  Ewentualne reklamacje Użytkownik może składać na wyżej wskazany adres Administratora.
 • Cookies - (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: trigocms.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator rozpoczyna świadczenie usług wynikających z wykorzystania "cookies" niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika treści regulaminu".
 • Ewentualna reklamacja może mieć miejsce w razie zaistnienia niezgodności świadczonych usług z umową – zgodnie z treścią zawartą w zaakceptowanym regulaminie. Ewentualne reklamacje Użytkownik może składać na wyżej wskazany adres Administratora. Administrator w ciągu 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mediaessence.pl. Administrator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Użytkownikowi będącemu konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • Czas trwania umowy o świadczenie usług przy wykorzystaniu "cookies" jest oznaczony – według zawartości „cookies” w przedmiocie czasu ich przechowywania na urządzeniu. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres e-mail Administratora.
 • Administrator zobowiązuje się do niewadliwego świadczenia usług polegających na wykorzystywaniu "cookies".
 • Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu: ul. Dobrzecka 16, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 58 38. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich mogą być wykorzystywane Cookies na naszych stronach internetowych

 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • 1. Konfiguracji serwisu
   • 1.1. rozpoznania urządzenia Użytkownika
  • 2. Zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • 2.1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
  • 3. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • Administrator może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • 1.1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • 2.1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • 3.1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • 3.2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • 3.3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • 3.4. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • 3.5. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
  • 4. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • 4.1. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
   • 4.2. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Opisane przez producentów sposoby blokowania przyjmowania plików „cookies” Dodatkowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies w przeglądarce można znaleźć na stronie internetowej:
  http://www.jak-zablokowac-cookies.pl/
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Zobacz wersję Demo